Nässelpulver

Nässelpulver är strakt bas bildande.
Är du sur i kroppen kan ett dagligt intag av Nässelpulver ha en positiv verkan.
För att neutralisera försurade kroppar på överflödig urinsyra, mjölksyra och fosforsyra kan du starta dagen med lite Nässelpulver.

Brännässlan är vår mineralrikaste grönsak och innehåller 70 olika näringsämnen
Nässelpulver består av 100% av  tidigt skördade och torkade och nermalda brännässlor.

Vitaminer och mineraler i nässelpulver
Vitamin A, B1, B5, C, E, D, F, K och P, klorofyll, kiselsyra, järn, kalcium, folsyra, aminosyror, magnesium, myrsyra, folacin, xantofyll, histamin, serotonin, acetylkolin, glykosider, karotin, flavonoider, mangan, kalk, fosfor, natrium, koppar, kisel, kalcium, serotonin, acetylkolin, mangan, krom och zink i lättupptagliga former
Vitaminer och mineraler är en naturlig del av nässlan och det är många. Möjligtvis är det variationen och bredden av dessa vitalämnen som gör nässepulver så effektivt och stimulerande för att hjälpa kroppen. Brännässla (urtica dioica)

Basgörande Brännässelpulver mot hudåkommor, mag- och kroppsförsurning
Torkat nässelpulver är kraftigt basgörande (löser upp urinsyra ur bindväven). Detta ger positiva effekter vid eksem, kroniska hudutslag, knottror, flammighet, bristningar, njurinflammationer, ödem, kramper, reumatiska besvär med flera så kallat diffusa åkommor. Nässlan anses även vara blodstillande på åtkommande näsblod, blödningar av mag - och tarmsår samt lindrande på högt mensflöde, mensvärk.

Varken människor, djur eller växter trivs i sura miljöer, därför har nässelpulvret starkt basbildande egenskaper allmänt stärkande effekter på kroppen, ett höjt pH värde avlastar alla organ och stärker skelettet. Den eviga frågan om man kan kombinera olika kosttillskott besvarar vi återigen med ja, att utnyttja synergieffekterna av olika näringstillskott betyder att näringsämnen fungerar bättre med hjälp av varandra än var för sig.
Likaväl som ett fotbollslag inte endast kan bestå av målvakter, det måste också finnas anfallare och försvarare för att resultatet ska bli bra.

En tesked Nässelpulver om dagen hjälper dig att täcka dagsbehovet av Kalium, Kalk, Fosfor, järn och Klorofyll som renar och syresätter blodet. klorofyll är som växternas blod och det sägs fantastiskt vitaliserande, exempelvis för hjärnan. Brännässla är även en rik källa till B-vitaminer i lättupptagliga former, C- vitamin, K- vitamin, magnesium, kisel och flavonoider, Innehåll av kisel har en stärkande effekt på hår, naglar och hud. En tesked ger också en tredjedel av det dagliga rekommenderade intaget av folsyra.
Rekommenderat dagsbehov av folsyra bör inte överskridas om man är över 50 år. Brännässlan anses blodrenande och stärkande för hela kroppen, är urindrivande och kan även användas i förebyggande syfte också mot urinväggsinfektioner.

Brännässla tillhör de bästa medicinalväxter vi har med en läkande kraft.
Fler upptäcker nässelpulver och väljer det som ett naturligt vitamintillskott.

Nässlan innehåller nära på alla de vitalämnen som ammande, barn, gravida och vuxna behöver.
Den är en effektiv näringsbärare för kroppens organ och blodets transportfunktioner. Genom århundraden har den använts för dess renande effekt på kroppen men har genom åren blivit bortglömd trots att den växer utanför knuten i landbacken.

Man blir vad man äter.
Allt oftare kommer information om att den industrialiserande mat vi köper innehåller allt mindre naturliga näringsämnen som vår kropp behöver, odlad lax innehåller 50 % mindre Omega 3 bara på några år, frukt och grönt har tappat upp till 70% av sitt näringsinnehåll under de senaste 30 åren.
Av den anledningen och för att motverka alla former av ohälsa så rekommenderar vi ett dagligt allsidigt intag av naturliga kosttillskott.
Normal dosering per dag; 1-3 teskedar på musli, gröt eller nerrört i lite mjölk, juice eller vatten. Det alltid bättre att sprida ut intaget på flera gånger per dag istället för att ta allt på en gång. Blanda gärna med vårt [email protected] nyponpulver.

Tänk att vi har en sådan här fantastiskt nyttig ört fritt växande i hela vårt land, och så få som känner till att den är en sådan enastående vitalitetskälla. Det finns ingen fritt växande ört som ens kommer i närheten av dess vitaminrikedom, alla mineraler, spårämnen etc, som hjälper vårt immunförsvar. Nässlan har alla nödvändiga aminosyror.
Brännässlan rensas bort som ogräs men är i själva verket en av de nyttigaste medicinalväxterna ovan havsytan. Den växer snabbt, finns i överflöd, och innehåller en naturligt balanserad cocktail av ca 70 näringsämnen med bl.a. alla essentiella aminosyror. Just balansen är en faktor vi trycker på, då rätt förhållande mellan substanser är det som skapar synergi.

Nässla innehåller bl.a. acetylkolin, alla essentiella aminosyror, proteiner, B-vitaminer, bioflavonider, C-vitamin, folsyra, fosfor, glykosider, järn, kalcium, kalium, karoten, kiselsyra, K-vitamin, koppar, krom, mangan, magnesium, myrsyra, provitamin A, serotonin, m.fl.

Dosering och förvaring
1 msk nässelpulver motsvarar ca 100 g färsk nässla. Pulvret förvaras mörkt, torrt och svalt/rumstempererat. För maximal effekt bör nässelpulvret inte användas i soppa eller te utan tas till exempelvis juice eller vatten.
Skaka ca 1-3 tsk pulver (i shaker eller annan burk med lock) till ungefär 1,5 dl vätska 1-2 ggr/dag. För maximal effekt rekommenderas dagligt intag

Acetylkolin
Är en transmittorsubstans. Lugnar ner hjärtrytmen. Stimulerar frisättandet av noradrenalin i blodet. Stimulerar produktionen av saliv, slemämnen, saltsyra, matsmältningsenzymer och svettkörtlar. Stimulerar spänning och sammandragningar i skelettmuskelaturen, tarmarna och urinblåsan. Slappnar av ögats lins och drar samman iris och pupill. Undersott av acetylkolin kan bidra till högt blodtryck, muntorrhet, dålig matsmältning, förstoppning och dåligt korttidsminne. Personer med Alzheimers sjukdom har oftast brist på acetylkolin och det ämne som katalyserar produktionen av acetylkolin: kolinacetyltransferas (tillskott av kolin verkar förhindra att befintlig acetylkolin bryts ned)
Histamin
Är ett hormon som vidgar kärlen och verkar sammandragande på den glatta muskulaturen (den muskulaturen som vi inte kan påverka med vår vilja, ex i mage, tarm, bronker, vener och artärer). Involverad i illamående, kräkningar, blodtryck och hudreaktioner. Underskott av histamin kan bidra till depression, minskad sexlust, ödem, dåligt immunförsvar och låg saltsyra i magen.
Serotinin

Förbättrar sömnen och läker ankomna vävnader. Påverkas av lyckopiller. Tillverkas till 90 - 95% i det enteriska systemet (från tovfingertarmen och nedåt). Sammandragning av alla stora blodkärl, kontraktion av all glatt muskulatur (främst i bronker, tarmar och blodkärl) pverkas av serotinin. Deltar i bearbetningen av sensorisk (alla sinnesförnimmelser) information till CNS (centrala nervsystemet), stimulerar korttidsminnet (motverkar demens). Underskott av serotinin kan bidra till humörsvängningar, sömnrubbningar, begär och missbruk (anorexia, bulemia, alkoholism mm). Lågt blodtryck, låg kroppstemperatur, frusenhet, nedsatt/försämrad sexualfunktion och urinblåseproblem.
Myrsyra
Tillsammans med nässelgiftet bidrar till ökand genomblödning.
Smörsyra
Smörsyra hjälper cellerna på tarmens insida att hålla sig friska och reducerar risken att cancerframkallande ämnen skadar tarmen.
Klorofyll

Ihop med järnet stimuleras blodbildningen
Xantofyll

Är ett karotinämne med mycket vävnadsbefrämjande egenskaper vid tex läkning av sår.
Karotin

Är ett förstadium till vitamin A, vilket behövs för kroppens tillväxt och att hålla slemhinnorna friska. Motverkar nattblindhet och dålig syn.
C vitamin

Underlättar upptaget av järn och är nödvändigt för bindväven. Förhindrar skadeverkningar av fria syreradikaler mm.  Reducerar effekterna av många allergiframkallande substanser. Hjälper till att undvika vanliga förkylningar. Bidrar till att sänka kolesterolhalten i blodet. Stärker immunförsvaret. Förbrukas snabbare i stressituationer. Varje cigarett förstör 25 - 100 mg vitamin C.
Garvämnen t.ex garvsyra

Garvsyra är ett av de starkast sammandragande ämnen som kan fås ur växtriket. Förr användes det mycket i vattenlösningar till behandling av brännskador och andra sår. Avkok är en bra form eftersom garvämnena fungerar bättre ihop med växtens övriga ämnen än när de används isolerade. Är förutom sammandragande också inflammationshämmande och antiseptiskt. I mitten av 1900-talet slutade man använda garvämnen på detta sätt. Senare har man funnit att garvsyror också dödar många virus, bl a herpesvirus.
Slemämnen
Är sammansatta kolhydrater som, då de kommer i kontakt med vatten, bildar ett slags gele. Exempel är gummi, stärkelse, pektin och cellulosa. Slemämnen är lättlösliga i vatten. Kan användas vid infektioner och inflammationer. De bildar en hinna som skyddar mot mekanisk och kemisk påverkan.
Magnesium
Magnesium ingår i enzymer, som styr produktionen och förbrukningen av energi. Magnesium är en förutsättning för normal funktion av lever, bukspottskörtel, nervsystem och muskler. Det aktiverar enzymer som löser upp blodproppar och fibromer. Det stimulerar immunförsvaret, det hormonella systemet och matsmältningen. Det gör nerv- och muskelcellerna mindre benägna att irriteras. Brist på magnesium medför kramp, i vissa fall tom epileptiska anfall, överkänslighet för ljus- och ljudpåverkan, spänningar, irritation, sömnlöshet, depression och skakningar. Vanligt förekommande är störningar i cirkulationen som för högt blodtryck, åderförkalkning och hjärtsjukdomar. Även sjukdomar i lever, bukspottskörtel och njurar, däribland njursten. Alkoholister, diabetiker och cancerpatienter har behov av extra tillskott. C:a hälften av kroppens magnesium finns i benvävnaden, resten finns i upplöst form, i första hand inne i cellerna, bundet till en lång rad enzymer. Höga koncentrationer finns i nervvävnaderna, musklerna, körtlarna och i levern.
Kalium

Kalium aktiverar ett stort antal enzymer och är viktigt för nervernas förmåga att reagera på stimuli och leda impulser. Det reglerar hjärtrytmen och har inflytande på hormonbalansen. Det medverkar vid omsättningen av fetter, kolhydrater och proteiner. Det är nödvändigt för njurarnas funktion och för att upprätthålla syra-balansen. Tillsammans med natrium - som huvudsakligen finns i vävnadsvätskan utanför cellerna - upprätthåller det den livsviktiga vätske-elektrolytbalansen.
Kaliumbrist kan medföra livshotande tillstånd som total aptitlöshet, muskelkramper och hjärtstopp. Vid lättare brist kan störningar av hjärtrytmen uppträda, även ödem, kronisk förstoppning, hypoglykemi, hormonella störningar, njurbesvär och för högt blodtryck. Andra bristföljder är sockersjuka, bukspottsinflammation, stress, allergi och cancer. Kaffe, alkohol och socker medför kaliumbrist. Detta gäller i ännu högre grad en lång rad medicinska preparat, speciellt vattendrivande, digitalis och cortisonpreparat.
Kisel

Kisel har en främjande inverkan på tillväxt och utveckling. Det stärker bindväv, muskler, ben, tänder, hår, naglar, hud och slemhinnor. Även i små mängder stärker det motståndskraften. Med stigande ålder minskar kiselkoncentrationen i thymus, artärer, hud, leder och bindväv. Parallellt med detta kan man se en tilltagande förkalkning samt förslappningar i de stora pulsådrorna. Tillsammans med koppar upprätthåller kisel bindvävens elasticitet. Kiselbrist kan medföra ben- och ledbesvär, diskbråck och ischias, nagelsjukdomar, hudbesvär, rynkor och slapp hud, håravfall, ökad mottaglighet för infektioner, bihåleinflammation, irritation av slemhinnor. Finska undersökningar har påvisat ett samband mellan frekvensen av hjärtinfarkter och en låg kiselhalt i dricksvattnet. Kisel är jämnt fördelat i den mänskliga organismen. Särskilt höga koncentrationer finns i bindväv, ben, tänder, hud, blodkärl och thymus.
Svavel

Svavel är ett grundämne som ibland förekommer fritt i naturen. Det är således känt sedan urminnes tider och har använts som många andra naturligt förekommande mineraler i tradtionell folkmedicin och bland naturfolk. Svavel är ett livsviktigt grundämne och ingår som spårämne i fett, kroppsvätskor och skelett. Det är essentiellt som mineral, dvs livsviktigt och finns i kroppens alla vävnader och krävs bland annat för bildning av viktiga bindvävskomponenter som brosk, senor och kärlväggar. Svavel är oumbärligt vid tillverkning av broskvävnad, vars fasta elastiska konsistens är särskilt anpassat att ge kroppen stadga.

Synergi innebär att ämnen verkar tillsammans och skapar en starkare effekt än de har var för sig – ibland även nya effekter. Rätt kombination av ämnen i rätt förhållande är nyckeln till en verkligt hälsobringande effekt. I syntetiskt framtagna hälsopreparat isoleras det man bedömer vara de aktiva ämnena, vilka inte alls är lika aktiva när de inte har med sig de ämnen de är menade att samverka med. En ficklampa lyser först när den kombineras med ett batteri, och det måste vara rätt sorts batteri.

Pulver från torkade frukter är bra för din hälsa. Ät lite av varje, Ju starkare färg desto bättre.
Vi rekommenderar en mix av [email protected] nypon, Chia, Blåbär, Havtorn, Svarta vinbär, Tranbär, Nässelpulver.

Nässelpulver

Nettlepowder, Urtica dioica073-1027000 Support

Frakt och Miljöpolicy De flesta av våra förpackningar är refillförpackningar anpassade för Internethandel för att minska miljöpåverkan på frakt och transporter.

Frakt och Miljöpolicy
De flesta av våra förpackningar är anpassade för Internethandel som refillförpackningar för att minska miljöpåverkan på frakt och transporter.
Tips om andra produkter vid Artros


[email protected] Nyponpulver ekologiskt
ökar rörligheten, förbättrar brosk och ledvätska.


Chiafrön
är bra för både hjärnan och ditt näringsupptag i mage och tarmar.

OMEGA 3 kapsel Bra för hjärta, hjärna och dina blodkärl. Utvinns från vildfångad lax och ansjovis. www.bravara.se
Omega-3 fiskolja
Från vildfångad lax och ansjovis. Bra för hjärna, hjärta och dina blodkärl. Innehåller upp till dubbelt så mycket Omega 3 som från odlad lax.
 

Tips som hjälper mot artros
Klicka på bilder

MSM- bra för dina celler

Se fler referenser.